میل موج گیر و متعلقات کیاموتورز

میل موج گیر

میل موجگیر یا میل تعادل از جنس فولاد بوده و در دو سر خود دارای بوش میباشد. این قطعه باعث پایداری ماشین در پیچ های تند یا حرکت مارپیچی یا در قرارگرفتن چرخ در چاله و دست انداز میشود و مانع از چپ شدن و غلت خوردن خودرو میشود. میل موج گیر و متعلقات کیاموتورز

وقتی ماشین می پیچد، اتاق به طرف بیرون حرکت میکند سپس طبق های پایینی در اثر این اتفاق به سمت بیرون حرکت می کنند و این قطعه پیچیده شده و در مقابل این پیچش مقاومت می کند. بنابراین این حرکت باعث  کاهش انحراف در هنگام دور زدن میشود.

این میله زیر کاپوت وصل شده و چرخ های مقابل را به هم وصل میکند. در ماشین هایی که دارای سیستم تعلیق مستقل هستند، این قطعه در زیر بازوها نصب می شود.

علائم خرابی

خودرو اگر در مناطق ناهموار یا با سرعت بالا قرار گیرد میل موجگیر زودتر فرسوده شده و ممکن است علائم خرابی آن نمایان شود .این قطعه توسط دو بوش محکم نگه داشته شده و در اگر این بوش ها خراب شوند، غربلیک فرمان به لرزش در می آید و فرمان می زند.

گردگیر های موجود در دو سر این قطعه ممکن است دچار پارگی شود. همچنین بر اثر استفاده طولانی از این قطعه سیبک های آن ممکن است لق یا شل شوند. اگر در هنگام چرخیدن فرمان ماشین صدایی تق تق یا ضربه در فرمان حس شود احتمالا میله موجگیر خراب شده است.

 

کلیدواژه : میل موج گیر و متعلقات کیاموتورز / میل موج گیر و متعلقات کیا

فهرست
× مشاوره در واتساپ