سگ دست کیاموتوز

سگ دست

سگدست (سگ دست) یکی از قطعات مهم جلو بندی ماشین است که نقش لولایی را دارد که برای چرخیدن چرخ روی محور فرمان استفاده می‌شود و سیستم تعلیق روی آن وصل میشود. این قطعه ارزان و ساده وظیفه مهم نگهداری چرخ‌ها و چرخاندن آن روی محور فرمان را به عهده دارد. این قطعه روی محور یا سیبک ماشین نصب می‌شود. سگ دست کیاموتوز

چرخ‌های عقب چون ثابت‌اند و زاویه پذیر نیستند بنابراین این وسیله متعلق به چرخ عقب با چرخ جلو تفاوت دارد.

این قطعه ممکن است در اثر تصادف آسیب ببیند که در این صورت، ماشین هنگام حرکت به یک سمت کشیده می‌شود؛ بنابراین در صورت بروز این حالت به تعمیرکار مراجعه کرده تا سگدست ها  بررسی شود. در غیر این صورت به جلوبندی خودرو آسیب وارد شود که هزینه زیادی نیز دارد.

وظایف سگدست

انتقال وزن بدنه خودرو به چرخ‌ها

انتقال نیرو برای به حرکت در آوردن چرخ‌ها به سمت چپ و راست

این قسمت که در زیر خودرو است وظیفه هندلینگ در چاله‌ها، دست انداز، پیچ‌های جاده و سطوح ناصاف را بر عهده دارد.

 

کلیدواژه : سگ دست کیاموتوز / سگ دست کیا

فهرست
× مشاوره در واتساپ