کمک فنر و متعلقات هیوندا

Filters

کمک فنر

کمک فنر (و متعلقات) یک وسیله هیدرولیکی لوله ای که میله ای از جنس فولاد داخلش قرار دارد و یک پیستون در آن بالا و پایین میرود. کمک فنر و متعلقات هیوندا

این قطعه نزدیک چرخ ها نصب شده تا نوسانات فنر ها را کنترل و میرا کند یک سر آن به اتاق یا شاسی ماشین وصل می شود و سر دیگر آن به قطعه ای متحرک از سیستم تعلیق، مانند پوسته اکسل یا طبق وصل است. بنابراین حرکت این قطعه باعث افزایش و کاهش طول آن می شود.

وقتی فنر و کمک فنر تحت فشار قرار می گیرند  روغن در این قطعه از سوراخ های درشت تر خارج شده و پس از اینکه قطعه  آزاد شد این روغن از منافذ کوچکتر در پیستون به محل اول خود برمی گردد.

تفاوت اندازه سوراخ ها مدیریت ارتعاش ناشی از ضربه و میرا کردن آن و همچنین روان بودن حرکت این قطعه میباشد. روغن این قطعه وظیفه دارد که حرارت ایجاد شده ناشی از تبدیل انرژی جنبشی را جذب و به هوای آزاد انتقال دهد.

انواع کمک فنر

هیدرولیکی یا روغنی، گازی یا بادی، تلسکوپی، هیدرواستاتیکی و اهرمی

علائم خرابی 

1- ایراد ظاهری

2- روغن زدن یا نشتی روغن کمک فنر

3-بالا و پایین رفتن ماشین در جاده ناهموار یا شیرجه رفتن ماشین در ترمزهای شدید

4 -اگر در پیچ ماشین بیش از حد بپیچد بطوری که راننده برای کنترل باید تلاش بیشتری کند

5-اگر چرخها روی جاده برقصند و یا بی ثبات باشند ممکن است از فرسودگی فنرها و کمک ها باشد

6-اگر بوشهای محل نصب کمک فنر ترک خوردگی و یا تغییر شکل داده اند باعث سرو صدا در سیستم تعلیق به خصوص در موقع شتاب گرفتن; ترمز کردن ویا عبور از ناهمواریهای  سطح جاده می شود.

7.بارکردن ماشین بیش از ظرفیت عامل مهمی در ضیعف شدن سیستم تعلیق منجمله کمک فنرها می شود.

کلیدواژه : کمک فنر و متعلقات هیوندا / خرید کمک فنر و متعلقات هیوندا

فهرست
× مشاوره در واتساپ