پمپ هیدرولیک و متعلقات هیوندا

پمپ هیدرولیک

در مدار هیدرولیک ، مهمترین قطعه که نقش قلب سیستم را دارد  پمپ هیدرولیک می باشد که در صورت خراب شدن آن، همه اجزای سیستم هم خراب و عملکرد آنها مختل میشود. پمپ هیدرولیک و متعلقات هیوندا

وظیفه این قطعه تولید و به جریان انداختن مایع در سیستم است. فشار اتمسفر به علت خلأ ناشی از عملکرد اجزای مکانیکی پمپ ، سیال را به حرکت به سمت ورودی پمپ مجبور می کند و بعد بوسیله پمپ به قسمتهای دیگر مدار هیدرولیک حرکت میکند.

محرک های سیستم (سیلندر هیدرولیکی یا موتور) قدرت هیدرولیکی تولید شده بوسیله پمپ را به توان خروجی مکانیکی مورد نیاز تبدیل می کنند.

این پمپ شامل دو دسته جابجایی غیر مثبت و جابجایی مثبت دسته بندی میباشد.

پمپ جابجایی غیر مثبت برای سیستم  کم فشار و جریان زیاد مناسب هستند که حداکثر ظرفیت فشاری آنها  250 تا 300 psi است

پمپ جابجایی غیر مثبت با افزایش مقاومت بار جریان خروجی را کاهش داده و با بسته شدن خروجی فشار به حداکثر می رسد. در این حالت جریان خروجی صفر میشود . بنابراین از پمپ های گریز از مرکز برای پمپاژ آب شهری و صنعتی استفاده می شود.

انواع این قطعه

پیستونی (جابجایی ثابت با متغیر)  

پره ای

دنده ای (جابجایی مثبت) 

علائم خرابی

نشتی روغن، خشک کار کردن پمپ و یا لرزش های غیرعادی در پمپ  از مشکلات احتمالی در عملکرد این قطعه میباشد.

کلیدواژه : پمپ هیدرولیک و متعلقات هیوندا / خرید پمپ هیدرولیک و متعلقات هیوندا

فهرست
× مشاوره در واتساپ