سنسور اکسیژن هیوندا

سنسور اکسیژن

سنسور اکسیژن یک قطعه الکتریکی کوچک میباشد که محل آن ابتدای لوله اگزوز و یا در منیفولد دود است و نسبت اکسیژن موجود در مایع یا گاز را اندازه میگیرد . بعضی خودروها یک و بعضی چند عدد از این قطعه دارند. سنسور اکسیژن هیوندا

این قطعه میزان اکسیژن نسوخته در اگزوز را نشان می دهد و به اندازه اکسیژن نسوخته ولتاژ تولید می کند ، این ولتاژ به کامپیوتر ماشین فرستاده شده و در آنجا با گرفتن این اخلاف اکسیژن، ترکیب سوخت و هوا تنظیم خواهد شد.

اگر مقدار اکسیژن سوخت کم شود، احتراق به خوبی انجام نمیشود و باعث افزایش مصرف سوخت می شود.

علائم خرابی

افزایش مصرف سوخت ، خارج شدن بوی نامطبوع از اگزوز ، روشن شدن چراغ چک ،ریپ زدن خودرو

کلیدواژه : سنسور اکسیژن هیوندا / خرید سنسور اکسیژن هیوندا / خرید سنسور اکسیژن خودرو هیوندا

علل خرابی

 پایین بودن کیفیت سوخت مصرفی ، ضربات شدید مانند تصادف ، خرابی شمع ماشین

فهرست
× مشاوره در واتساپ