فیلتر روغن گیربکس

Filters

روغن گیربکس

داخل گیربکس ها از روغن واسکازین استفاده میشود که به خنک سازی و روان سازی قطعات آن کمک میکند. ولی با این حال گاهی قطعات داخلی آن دچار خوردگی های می شوند.
این موضوع  باعث می شود تا ذرات ریز فلزات و غیر فلزات داخل روغن جریان پیدا کند .
این ذرات ریز که با چشم دیده نمیشوند، می توانند باعث بیشتر شدن عمل خوردگی شده و روغن گیربکس را آلوده کند.
به همین دلیل است که در گیربکس از یک فیلتر گیربکس استفاده می گردد نقش اصلی فیلتر گیربکس جداسازی ذرات ریز از روغن گیربکس میباشد. عملی که اگر به طور صحیح انجام نشود می تواند صدمات جبران ناپذیری ایجاد کند.

برای تعویض فیلتر گیربکس بهتر است به یک تعمیرکار با تجربه مراجعه شود. تعویض فیلتر گیربکس همزمان با تعویض روغن گیربکس انجام میشود که این عمل  نیاز به تجربه بالایی دارد.
برای اینکه بفهمید چه زمانی ماشین شما نیاز به عوض کردن فیلتر و روغن گیربکس دارد، میشود از میزان کارکرد ماشین به آن پی برد.
مثلا گفته می شود که هر 20 هزار کیلومتر یک بار نیاز است این عمل انجام شود.
ولی این یک معیار دقیق نیست. به دلیل اینکه خرابی روغن و فیلتر گیربکس رابطه مستقیم با  گرمای تولید شده در گیربکس و مقدار استفاده از ماشین دارد. به همین خاطر ممکن است بعضی اوقات قبل یا بعد از عبور از این میزان نیاز به تعویض روغن گیربکس باشد.

فهرست
× مشاوره در واتساپ